Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Nhà tù Côn Đảo

Lịch sử nhà tù Côn Đảo

Nghe chị MC bản địa thuyết minh về Côn Đảo
Ngày thành lập: 1/2/1862.
Sau song sắt
Sau song sắt
Ước tính trong thời gian hoạt động, nơi đây đã giam giữ khoảng 2000 chiến sĩ cách mạng (Không bao gồm tù nhân phạm tội khác).
Cô HDV xinh xắn thuyết minh về nhà tù Côn Đảo
Cô HDV xinh xắnthuyết minh
Vào thời Pháp thuộc, những năm đầu nơi đây chỉ có 1 trại giam. Năm 1928 trại giam Banh II được đưa vào sử dụng. Năm 1939 Banh III được đưa vào sử dụng. Năm 1944 dãy tù chuồng cọp được xây dựng.
Một phần hệ thống nhà tù
Một phần hệ thống nhà tù
Vào thời Mỹ tăng quy mô từ 4 lên 8 trại. Trại 5 được xây dựng năm 1962. Trại 6,7,8 được xây dựng năm 1968. Năm 1972 trại 9 đã được đổ móng xây dựng nhưng bị hủy giữa chừng khi chiến tranh kết thúc.
Bài thơ đập đá Côn Lôn khắc tại điểm đập đá Côn Đảo
Bài thơ đập đá Côn Lôn khắc tại điểm đập đá Côn Đảo

Số tù nhân tại nhà tù Côn Đảo

Thời Pháp trong 50 năm đầu duy trì thường trực khoảng 1000 tù nhân. 15 năm tiếp theo là khoảng 2000 tù nhân.
Mô phỏng người tù tại trại Phú Hải
Mô phỏng người tù tại trại Phú Hải
Thời Mỹ:
  • Năm 1967 – 1969: Tăng từ 4000 lên con số 8000 tù nhân.
  • Năm 1970 – 1972: Tăng lên khoảng 10.000 tù nhân.
Song sắt ở nhà tù
Song sắt nhà tù

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét